Нашият блог

Съвременни проблеми при детските площадки

Като родители на малки деца и работещи в сферата на проектирането и разработването на места за отдих и развлечение можем да отбележим, че броят на детските площадки е недостатъчен и достъпът на децата е затруднен, а понякога дори невъзможен. Поради отдалечеността на съществуващите площадки, пренаселеност или контакт на различни възрастови групи деца, се създават допълнителни заплахи за безопасност...

Виж още